Vragen? Bel 06 - 480 77 114

Checklist belastingaangifte

Checklist belastingaangifte

Deze checklist is een hulpmiddel voor het op juiste wijze invullen van uw aangifte inkomsten belasting over het jaar 2010. Dit is een algemene lijst waarvan het kan zijn dat u niet alle punten heeft.

Het geeft u wel een idee van de benodigde stukken, waarbij het kan zijn dat u er op attent wordt gemaakt dat bepaalde posten aftrekbaar zijn welke u nog nooit had opgevoerd.

Mocht dit het geval zijn, dan is er altijd de mogelijkheid om dit met een verzoek aan de fiscus, met terugwerkende kracht, te laten uitvoeren. Men kan maximaal 5 jaar terug.

De gegevens die nodig zijn betreffen die van u en uw fiscale partner.

Aanslag / teruggave

 • Voorlopige aanslag 2010 inkomsten belasting
 • Voorlopige teruggave/aanslag 2010, die u of uw partner eerder in het jaar is toegekend
 • Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringsweg.
 • Overzicht op ontvangen dividend ingehouden dividendbelasting.

Woning

 • Geldige WOZ-beschikking per 1-1-2010 van uw woning
 • Opgaven van in 2010 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten
 • Bij aankoop/verkoop of oversluiten/verhogen hypotheek in het belastingjaar 2010:
  • Rekening(en) makelaar
  • Rekening taxateur
  • Afrekening(en) notaris (koop en/of verkoop)
  • Opgave van ontvangen depotrente
  • Rekeningen of betaalbewijzen met betrekking tot het onderhoud of verbetering van de eigen woning.

Lijfrente

 • Betalingsbewijzen en polis van betaalde lijfrentepremie.
 • Uw pensioen overzicht van 2009 waar de (A) factor is vermeld van uw pensioen aangroei in 2009.
 • Nota/overzicht betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering premie.

Vermogen

 • Saldo en rekeningnummers van spaartegoeden en priverekeningen per 1 januari 2010 en 31 december 2010 (zie overzicht bank)
 • Opgave van het saldo en rekeningnummers van uw effectenbezit per 1 januari 2010 en 31 december 2010 (zie overzicht bank)
 • Opgave van de waarde van overige vermogensbestanddelen per 1 januari 2010 en 31 december 2010
 • Opgave van waarde en schulden van 2e huis per 1 januari 2010 en 31 december 2010
 • Bewijsstukken van nog openstaande schulden per 1 januari 2010 en 31 december 2010
 • Polis(sen) kapitaalverzekeringen.

Ziektekosten

 • Betaalbewijzen van hulpmiddelen (steunzolen, gehoorapparaten e.d.)
 • Bewijsstukken van de niet vergoede ziektekosten
 • Dieet voorschrift(en) van arts of specialist
 • Reisafstanden van dokters, specialisten of tandarts bezoek.
 • Reisafstanden ziekenbezoek partner of thuiswonde kind(eren)

Overigen

 • Bewijsstukken van betaalde kosten voor levensonderhoud van kinderen tot 30 jaar waarvoor geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten. (bv bij gescheiden en kinderen bij moeder of kind geen studiefinanciering)
 • Betalingsbewijzen en overzicht van gedane giften
 • Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie
 • Betalingsbewijzen van gemaakte scholingskosten van u en/of uw partner.